دشمنان روح از دیدگاه چاکراها

قانون جذب

? دشمنان روح از دیدگاه چاکراها

☘ در چاکرای اول یا مولادهارا شهوت دشمن روح است. شهوت مغناطیس و خلوص طبیعی معصومیت را در انسان تغییر می دهد و آگاهی را منحرف و ضعیف می سازد.

☘ در چاکرای دوم یا سوادهیستانا دشمن روح بدخلقی است که به صورت عصبانیت و بی صبری بروز می کند. این ویژگی در ادامه خود را در ویشودهی چاکرا نشان خواهد داد.

☘ در چاکرای سوم یا مانی پورا دشمن روح حرص و طمع است که ما را از سخاوت طبیعی دور می کند و توجه ما را از این حقیقت که خداوند همه چیز را برای ما فراهم می کند منحرف می سازد. حرص و طمع ما را به سمت مادیات می کشاند.

☘ در چاکرای قلب یا آناهاتا چاکرا دشمن روح وابستگی است که منیت ما را در روابط زودگذر و فانی قرار می دهد و از امنیت بی حد و مرز باز می دارد.

☘ در چاکرای پنجم یا ویشودهی دشمن روح حسادت است که ما را از درک این که موفقیت دیگران موفقیت ماست و همه از یک پیکر هستیم باز می دارد.

☘ در آجنا چاکرا یا چاکرای ششم غرور و خودپسندی دشمن روح است که به بروز ایگو و یا نفس کمک می کند و حس منیت را در انسان تقویت می سازد. غرور و خودپسندی همواره از تواضع جلوگیری می کند.

☘ چاکرای تاج سر یا ساهاسرارا دشمنی ندارد . این چاکرا جایگاه سکوت و لذت است، اما توجه داشته باشید که این جایگاه با بسته بودن دیگر چاکراها عمل نخواهد کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *