قدرت دعا

دعا

دعا

دعا قدرتی شگرف دارد

تحقق بزرگترین آرزوهای خودت را، برای دیگران هم دعا کن و همانقدر که مشتاقی به خواسته هایت برسی مشتاق باش که دیگران هم به خواسته هایشان برسند. همان طور که آسایش و خوشبختی خودت را خواهانی برای دیگران هم آسایش و خوشبختی را خواهان باش.

دعای با ایمان جزر پر لذت ترین اعمالی است که می توانی انجام دهی. راهی را که روح ابدی تو انتخاب کرده برای این که واقعیت های تمام عالم را آن گونه که می خواهد خلق کند دعا کردن است. دعا اتصال بیشتر هر آن چه در عالم وجود دارد است.

هنگامی که برای انسان های روی زمین آرزوی سعادت و خیر می کنی نیروی درونت به تمامی انسان های پاک طینت متصل می شود و راهی برای عبور تمامی دعاهای خیر که از تمامی مردم جهان فرستاده می شود، و انرژی دعاهای خیر و برکت انسان های روی زمین وارد زندگی ات می شود.

دعا قدرتی شگرف دارد. کسانی که قدرت دعا را آزموده اند می دانند که دعا کردن و با ایمان از خداوند درخواست کردن حتماً ما را به مراد دلمان می رساند. فقط کافی است آرزو و هدف خود را با خداوند بازگو کنیم و از او بخواهیم. خدا ثروتمند و داراست. او بی نهایت ثروتمند است.

او هر چه را که بخواهی به تو عطا خواهد کرد. به محض این که آرزویی در قلب تو شکل می گیرد، خداوند تمامی کائنات را در برآوردن این آرزو او به شکلی برای تو، ناز پرورده خدا هم سو می شوند تا تو به خواسته ات برسی و خداوند هزاران فرشته را مأمور می کند تا تو را در رسیدن به هدفت یاری کنند.

✔ایمان داشته باش که خدایی قدرتمند پشت توست که خواسته های تو را با تمام وجود پاسخ می گوید و به نتیجه می رساند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *