چرا جهان قابل پیش بینی هست؟(اونم تا حدی)

چون جهان مرتبه نه منظم.
فرض کنید یک مجموعه داشته باشید. یعنی بیشتر از یک عضو در یک محدوده. در صورتی که شما بیشتر از یک عوض داشته باشید این اعضا در آن واحد نسبت به یکدیگر موقعیتی را اختیار میکنند. یعنی ترتیب بدون اینکه نیاز به مرتب کننده باشه خود به خود بر اعضای مجموعه تحمیل میشه.
حالا چرا جهان با ریاضیات انطباق داره؟ چرا ذهن ما میتونه با جهان ارتباط منطقی بر قرار کنه؟ چرا جهان بر اساس الگو فعالیت میکنه؟. اگر سوال اول و سوم رو برعکس بپرسید شاید بهتر متوجه مشکل آن شوید. ریاضی و الگو و فرمول نویسی جهان یک مفهوم و رابطه ی ایست که ما از جهان برداشت کردیم. نه اینکه جهان بر اساس آن رابطه ها نوشته شده باشد.فرض کنید که حرکت یک مو را در هوا میبینید و بر روی دفتر خود مسیر سقوط آن مو را ترسیم می کنید. این کار شما دقیقا همان ارتباط منطقی است که بین تمامی روابط منطقی دیگر با جهان داریم. جهان به حالت x است و ما برای حالت x الگو ترسیم کرده ایم، به همین سادگی.

اما این ارتباط معنایی از کجا می آید؟ چرا اعضای جهان نسبت به مجموعه مرتب اند؟ یا به زبان ساده تر چرا ذهن ما می توانند از طبیعت الگو برداری کند و با محیط خارج از خود یک رابطه و الگوی منطقی تشکیل دهد؟ مگر غیر از اینست که باید نظمی وجود داشته باشد تا این رابطه توجیه شود؟
بله غیر از این است.قبل از همه چیز بگذارید که بگوییم x یعنی نحوه ی فعالیت جهان. ذهن ما و هر آنچه که در جهان وجود دارد برای انکه وجود داشته باشد باید به حالت x باشند. این یک اجبار بدیهی است وگرنه نمی تواند وجود داشته باشد. چون یک شی وجود خود را از هستی میگیرد پس به ناچار باید خصوصیات هستی را به خود بگیرد.
یک مثال. یک گودال را در نظر بگیرید، ابی که درون این گودال جمع میشود مجبور به تقلید حالت این گودال است. اگر فرو رفتگی به شکل یک داره باشد آب درون گودال نیز دایره مانند می شود. و ابی که نتواند که به شکل گودال در اید درون آن جایی ندارد. حال اگر گودال را هستی و آب را مجموعه درون هستی در نظر بگیریم دقیقا همین رابطه بینشان بر قرار است. رابطه ی منطقی بین هستی و اعضایش همان رابطه بین آب و ظرف آن است. بخاطر همین ذهن ما با هستی رابطه ی منطقی بر قرار می کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *