کشف بقایای سپاه مفقود شده «۵۰ هزار نفره» هخامنشی

صدها جمجمه و استخوان که گفته می شود متعلق به کمبوجیه است در مصر کشف شد.
براساس تحقیقات و اکتشافات دو باستانشناس ایتالیایی یک سپاه بزرگ هخامنشی حدود ۲۵۰۰ سال پیش در مسیر حرکت خود به سمت دره شیوا در مصر در صحراهای غربی این کشور زیر طوفان شن ناپدید شده است.

خلاصه ای از نتایج این تحقیقات که در وب سایت خبرگزاری ان بی سی منتشر شده ممکن است کلید کشف یکی از بزرگترین اسرار باستانشناسی جهان باشد.

در حفاری های انجام شده در یک نقطه دورافتاده در قلب صحراهای مصر اسلحه های برنزی گردنبندهای نقره و صدها قطعه استخوان انسان کشف شده است. این اکتشافات ممکن است بالاخره سرنوشت سپاه ۵۰ هزار نفره کموجیه پادشاه ایران را روشن کند.

براساس این تحقیقات باستانشناسی سپاه ۵۰ هزار نفره امپراطوری ایران زیر طوفان شن دفن شده است.

به نوشته هرودت مورخ یونانی کمبوجیه پسر کوروش کبیر پس از آنکه موبدان معبد آمون از پذیرش فرمانروایی وی بر مصر سرپیچی کردند یک سپاه ۵۰ هزار نفره را برای تصرف دره شیوا و معبد آمون اعزام کرد.

این سپاه پس از هفت روز پیاده روی در صحرا به وادیه ای رسید که مورخان معتقدند ال خارگا بوده است. ولی پس از ترک این محل دیگر هیچ اثری از سپاه دیده نشد. به نوشته هرودت باد شدیدی که از جنوب می وزید با خود یک طوفان شن عظیم را جاری کرد و تمامی این سپاه زیر این طوفان شن ناپدید شد.

چون هیچ اثری از بقایای این سپاه کشف نشده بود مورخان و باستانشناسان معاصر داستان هرودت در مورد این سپاه را بیشتر یک افسانه تلقی می کردند.

اما اکنون دو باستانشناس برجسته ایتالیایی مدعی اند که شواهد و آثار قابل اعتمادی یافته اند که نشان می دهد ای سپاه امپراطوری ایران حقیقتا توسط طوفان شن نابوده شده است. این دو باستان شناس به نام های آنجلو و آلفردو کاستیجیونی نتایج تحقیقات ۱۳ ساله خود در مورد ناپدید شدن سپاه امپراطوری ایران را چندی پیش در فستیوال فیلم های باستان شناسی عرضه کردند.

این دو باستانشناس ایتالیایی از سال ۱۹۹۶ در بخشی از صحرای مصر و به فاصله کمی از شیوا در جستجوی اشیای دیگری بودند که به طور تصادفی چند قطعه کوچک برنزی را کشف کردند که بعدا معلوم شد قطعات سلاح های جنگی مربوط به دوره اولیه هخامنشی است.

این ابزارهای جنگی و تعدادی گردنبند و گوشواره نقره ای در محدوده ای به شعاع چند صد متری از یک صخره بزرگ در دل صحرا کشف شده اند و باستانشناسان معتقدند که به هنگام وقوع طوفان شن بخشی از این سپاه ۵۰ هزار نفره زیر این صخره بزرگ پناه گرفته بودند.

یکی از نکاتی که می تواند به اثبات کشفیات این دو برابر ایتالیایی کمک کند تحقیقات آنها در مورد نقشه های باستانی مصر است. آنها معتقدند که سپاه کمبوجیه برخلاف معمول و تصور رایج مسیری از سمت غرب را برای رسیدن به دره شیوا برگزید. این نقشه ها از دقت لازم برخوردار نبود و شاید سپاه کمبوجیه خود دچار اشتباه شد و در نهایت به جای رسیدن به شیوا در نقطه ای به فاصله صد کیلومتری آن با یک طوفان شن عظیم روبرو شد.

این دو باستان شناس ایتالیایی در آخرین بخش از تحقیقات میدانی خود در سال ۲۰۰۲ تصمیم گرفتند که داستان های اعراب بدوی ساکن این بخش از صحراهای مصر را بررسی کنند. با کمک ساکنان بادیه های این منطقه دو باستانشناس ایتالیایی یک گور جمعی حاوی صدها قطعه استخوان های انسان را یافتند. در بین این استخوانها تعدادی نوک پیکان هخامنشی و چند قطعه فلزی افسار اسب کشف شده است.

آنجلو و آلفردو کاستیجیونی نتایج تحقیقات و اکتشافات خود را در اختیار مرکز باستانشناسی مصر قرار داده و منتظر اجازه و همکاری آنها برای ادامه اکتشافات هستند. تا این لحظه هنوز پاسخی به آنها داده نشده است ولی این دو برادر معتقدند که سپاه مفقود شده کمبوجیه در نقطه ای در همین منطقه و احتمالا در عمق ۴ تا ۵ متری صحرا دفن شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *