بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۷

پادماده و پاد گیتی

در اغاز سده بیستم فیزکدانها فهمیدند که اتم متشکل است از ذرات زیر اتمی باردار با الکترونهایی با بار منفی که به دور هسته با بار مثبت میچرخند

آش نخورده و دهن سوخته

 در زمان‌های‌ دور،   مردی در بازارچه شهر حجره ای داشت و پارچه می فروخت . شاگرد او پسر خوب و مودبی بود ولیکن کمی خجالتی بود.

احضـــــــــــــــار روح

آیا تاکنون نام (وی‌یا) یا تخته احضار روح را شنیده‌اید؟ تخته و یا کاغذی که روی آن حروف الفبا نوشته شده است و بعضی از انسان‌ها از طریق آن با ارواح صحبت و آنها را احضار می‌‌کنند.