پ پ

دسته: آی تی

تولید اندام‌های جایگزین بدن

دانشمندان گام مهمی به سوی هدف رشد اندام‌های جایگزین بدن انسان برداشته‌اند که می‌تواند امید تازه‌ای را پیش روی بیماران منتظر در فهرست پیوند عضو قرار دهد.

موفقیت جداسازی دوقلوهای به‌هم چسبیده در آمریکا

در یکی از نادرترین جراحی‌های جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده، پزشکان آمریکایی موفق شدند دو نوزاد که از مغز به هم چسبیده بودند را از هم جدا کنند.

پروژه بلو برین

دیجیتالی کردن زندگی؛ راهی برای فرار از مرگ؟

زمانی طولانی است که متخصصان درۀ سیلیکون آمریکا در جستجوی راه حلی برای یکی از اجتناب‌ناپذیر‌ترین رویدادهای زندگی هر انسانی هستند: مرگ.

 ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﺗﻤﺎﺳﯽ

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﭼﺸﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ .