دسته: آی تی

چلنج ۶ :مقایسه بازی های آنلاین مربیگری فوتبال

در اینجا نگاهی میکنیم به یکی از رقبای این بازی محبوب و مقایسه ای خواهیم داشت میان این دو بازی .این روزها با اومدن دستگاه های مختلف موبایل و تبلت و در دسترس بودن

ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺯ ﮔﻮﺭﯾﻞ ﺗﺎ ﺩﺭﮎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻏﻮﻝ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .

ترفندهای مفید برای جستجوی بهتر در جیمیل

اگر شما از آن دسته کاربران جیمیل باشید که به دلیل نوع فعالیت و حرفه‌تان با ایمیل‌های زیادی سر و کار دارید و نیز لازم است که همواره به آنها دسترسی داشته و نباید...