دسته: کامپیوتر و سخت افزار

گلوگاه در رایانه چیست و چطور می‌توان با آن مقابله کرد؟

گلوگاه شدن در رایانه اتفاقی است که مانع از بهره‌گیری کاربر از حداکثر توان قطعات می‌شود. آشنایی با این معضل می‌تواند در پیشگیری از آن مؤثر باشد.