دسته: گجت

اپل پارسال ۱۸ میلیون اپل واچ فروخت

سال ۲۰۱۷ برای گجت پوشیدنی اپل بسیار موفقیت‌آمیز بود؛ فروش اپل واچ در این سال، ۱۸ میلیون واحد گزارش شد

از این پس با انکشتان تماس بگیرید !

Sgnl، اولین تکنولوژی BCU در جهان با نام  (Unit Conduction Unit) که امکان گوش دادن به تماسهای تلفنی را از طریق نوک یکی از