پ پ

دسته: تاریخ و فرهنگ

هندوستان برادر تاریخی ایران

«هندوستان» سرزمینِ افسانه‌ها و استوره‌های رویائی است، سرزمینی که دیدنش جهان دیروز، امروز و گذشته را برایت تداعی می‌کند.

دروازه ی بهشت

بسیاری از فرقه های مذهبی جهان پیروان زیادی ندارند، اما تعدادی از انها به شکل عجیبی پیرو پیدا میکنند و اشخاصی که در راس این فرق قرار دارند عموما کارهای بسیار خطرناکی انجام میدهند،

کتاب تاریخ بابل

دانلود کتاب تاریخ بابل

در جلد اول این کتاب درباره‌ی نخستین نژادهای بابل، از دوره‌های پیش از تاریخ تا تأسیس سلطنت، شرحی به دست داده‌ایم.

کشف قدیمی‌ترین فسیل جهان

کشف ساختار میکروبی ۳٫۷ میلیارد ساله در گرینلند قدمت فسیل‌هایی که تا به امروز کشف شده را ۲۲۰ میلیون سال ارتقا داده است.