دسته: تاریخ و فرهنگ

تکنولوژی بسیار پیشرفته ماهاباراتا

در سال دوهزارو شانزده در دانشگاه حیدرآباد هند یک کنفرانس سانسکریت سه روزه در بین دانشمندان هند و نپال در مورد تکنولوژی پیشرفته در دوران ماقبل ماهاباراتا برگزار شد.

کتیبه ای که در تابوت مصر یافت شده ، نقشه تفصیلی از عالم اموات را ارائه می دهد

طبق ریشه های باستانی ، یک تابوت مصری که چند سال پیش در یک محوطه قبر باستانی کشف شد ، چیزی بیش از یک کشف باورنکردنی باستان شناسی بوده است

علم ریاضی

محاسبه اخلاق با ریاضیات!

تاکنون زیاد شنیده ایم که علم روانشناسی در زمینه خصوصیات اخلاقی می تواند پاسخ گو بوده و نظر مستدل و درستی بدهد. اما اکنون برای اولین بار می شنویم که علم ریاضی هم می تواند اخلاقیات را توصیف و اثبات کند.