دسته: تاریخ و فرهنگ

چغازنبیل

حسین کرد شبستری

نام اساطیری حسین کرد شبستری از امتزاج نام و نشان امیر معزالدین شنسبانی و ملک معزالدین حسین کرت از دو سلسله فرمانروایان غور پدید آمده است

آیین مزدیسنا

نخست باید متذکر شوم گاتها که کتاب زرتشت است درباره زرتشت ، پیامبری او و نخستین پیروانش سخن میگوید ولی چیزی درباره احوال شخصی اشوزرتشت

آیین مزدک

آیین مزدک نهضتی است زردشتی – گنوسی که طرفدار تحولات اجتماعی گسترده ای است. این آیین در عصر قباد ساسانی (۵۳۱-۴۸۸ میلادی) رشد کرد

کشفی ماقبل تاریخی در آمریکا

باستان‌شناسان حدود ۲۰۰ دست‌سازه‌ی سنگی شامل پرتابه‌ها و ابزار جرقه‌زنی و همچنین مصنوعات استخوانی متعلق به پستانداران بزرگ را در غرب آیداهو در ایالات متحده کشف کرده‌اند

«ذوالقرنین » (صاحب دو قرن)

ذوالقرنین یکی از شخصیت‌های کتاب مقدس و قرآن است که اختلاف‌های اساسی درباره هویت، دوره تاریخی و جزئیات سرگذشت او بحث‌های پردامنه‌ای را در منابع اسلامی در پی داشته‌ است. ذوالقرنین مرکب از دو کلمه است:

اسکلتی با جمجمه سوراخ شده

چرا انسان‌های ماقبل تاریخ جمجمه همدیگر را سوراخ می‌کردند؟

تا امروز، هزاران جمجمه با نشانه‌هایی از این نوع جراحی در مناطق باستانی در سراسر دنیا کشف شده‌اند. اما با اهمیت آشکاری که این قضیه داشته

تکنولوژی بسیار پیشرفته ماهاباراتا

در سال دوهزارو شانزده در دانشگاه حیدرآباد هند یک کنفرانس سانسکریت سه روزه در بین دانشمندان هند و نپال در مورد تکنولوژی پیشرفته در دوران ماقبل ماهاباراتا برگزار شد.