دسته: تاریخ و فرهنگ

۱۰ گور خمره اشکانی کشف شد

در دومین فصل کاوش در بخش باستانی نخل ابراهیمی، در ۳ کیلومتری خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز، ۱۰ گور خمره اشکانی کشف شد.

زبان فارسی از آشوب تا سامان

زبان فارسی یا فارسی ِدَری، ستون ِاستوار تاریخ و فرهنگ و شناخت نامه‌ی ِایرانیان، افغانان، تاجیکان و برخی تیره‌های فارسی زبان در دیگر کشورهای آسیای

دستبرد به گور تاریخی

به نخستین گور کشف‌شده‌ی شهر پارسه در ۱۰۰ متری یگان حفاظت تخت جمشید (پارسه) توسط حفاران غیرمجاز دست‌برد زده شد.

سخن در شاهنامه

به نوشیروان گفتند در هندوستان کوهی است و برآن کوه گیاهی که مرده را زنده می کند. معلوم شد که آن کوه “دانش” و آن گیاه “سخن” است؛ گیاه سخن برکوه دانش!

ایران گرایی در شاهنامه

شاهنامه فردوسی دارای یک کشش و برد ایران گرایی است که بررسی و دریافت دقیق آن‏، دشوار است، چون ایران‎گرایی در این اثر مانند خونی است

گور یک جنگجوی کورگانی

با باز شدن ۹ گور دیگر از قبور کورگان‌ها در پشت سد خداآفرین در آذربایجان شرقی ، قبر یک جنگجو به همراه یک گاو نر و تعداد زیادی ظروف و ابزار رزم و هدایای بی شمار کشف شد.

سرگذشت زبان فارسی

از آنجا که در نجد پهناور ایران، هر یک از تیره‌های ایرانی به یکی از زبان‌ها و گویش‌های ویژه‌ی خود سخن می‌گفتند، از دیرباز، وجود یک زبان فراگبر که وسیله‌ی تفاهم میان آنان باشد، نیازی سخت آشکار بود.