دسته: تاریخ و فرهنگ

«ذوالقرنین » (صاحب دو قرن)

ذوالقرنین یکی از شخصیت‌های کتاب مقدس و قرآن است که اختلاف‌های اساسی درباره هویت، دوره تاریخی و جزئیات سرگذشت او بحث‌های پردامنه‌ای را در منابع اسلامی در پی داشته‌ است. ذوالقرنین مرکب از دو کلمه است:

اسکلتی با جمجمه سوراخ شده

چرا انسان‌های ماقبل تاریخ جمجمه همدیگر را سوراخ می‌کردند؟

تا امروز، هزاران جمجمه با نشانه‌هایی از این نوع جراحی در مناطق باستانی در سراسر دنیا کشف شده‌اند. اما با اهمیت آشکاری که این قضیه داشته

تکنولوژی بسیار پیشرفته ماهاباراتا

در سال دوهزارو شانزده در دانشگاه حیدرآباد هند یک کنفرانس سانسکریت سه روزه در بین دانشمندان هند و نپال در مورد تکنولوژی پیشرفته در دوران ماقبل ماهاباراتا برگزار شد.

کتیبه ای که در تابوت مصر یافت شده ، نقشه تفصیلی از عالم اموات را ارائه می دهد

طبق ریشه های باستانی ، یک تابوت مصری که چند سال پیش در یک محوطه قبر باستانی کشف شد ، چیزی بیش از یک کشف باورنکردنی باستان شناسی بوده است