دسته: دانستنی های ازدواج

چگونه عشق را مدیریت کنیم؟

نظریه عشق ورزی

عشق بر حسب این که به داشتن یا بودن تعبیرش کنیم دو معنای متفاوت می یابد: آیا عشق داشتنی است؟ اگر داشتن عشق امکان می داشت وضعی همچون شیء پیدا می کرد یعنی آنچه می توان به دست آورد و تملک کرد.

چگونه برای ازدواج دانشجویی ثبت نام کنیم؟

چه زمانی واقعا برای ازدواج آمادگی داریم

قبل از اینکه به فکر ازدواج کردن بیافتید بهتر است که خودتان را محک بزنید. محک بزنید و ببینید که آیا شما آماده ی پذیرفتن چنین مسئولیت سنگینی هستید یا خیر.

ازدواج موفق

نکات کم اهمیت در انتخاب شریک زندگی

نمی خواهم بگویم فاکتورهایی که در ادامه آورده ایم کاملا بی اهمیت است اما باید بدانید که وقتی صحبت از انتخاب شریک زندگی می شود باید بیشتر با منطق به مسئله نگاه کرد تا احساس