پ پ

دسته: روانشناسی زناشویی

مضرات چند همسری

چند زنی مردان باعث بیماری روانی زنان میشود،زیرا طبیعی است که زنان هم مانند مردان دوست ندارند

ترس از پدر شدن

ترس از پدر شدن

«ست» مرد جوانی است که به تازگی فهمیده قرار است پدر ‌شود. همسرش آنجلا یک هفته قبل متوجه بارداری‌اش