دسته: طلاق و زندگی بعد از طلاق

آیا مردان خانواده دوست را می شناسید؟

احساساتی که با جدایی همراه است

از آنجایی که پدر و مادرتان کسانی هستند که به شما زندگی بخشیده اند طبیعی است که وقتی جدا می شوید احساساتی شدید و متعارض داشته باشید. در جدایی عاطفی از خانواده های بیش نظارت گر هر یک از این عواطف و نگرانی ها طبیعی است.

سوگواری پس از جدایی

تاثیر حمایت کنندگان پس از جدایی

اگر تصمیم به جدایی گرفته ایدپیشنهاد می کنیم جوانب این کاررا به خوبی بسنجید و ابتدا با اطرافیان و نزدیکان خود مشورت کنید تا دچار مشکلات و پیامدهای مخرب طلاق در زندگی تان نشوید حمایت کنندگان خود را بعد از طلاق مشخص کنید تا به مشکل برنخورید .

خشونت علیه زنان

۱۰ اشتباهی که نباید بعد از اتمام رابطه انجام دهید

اولین اشتباه التماس کردن و نیازمند بودن ! التماس کردن و ابراز نیاز پس از یک رابطه ی تمام شده یکی از رایج ترین عکس العمل ها پس از طلاق و جدایی است