پ پ

دسته: دانستنی های روابط جنسی

دلایل بی‌میلی به سکس چیست؟

نتایج یک پژوهش در مورد رفتار و تمایلات جنسی مردم بریتانیا نشان می‌دهد که احتمال بی‌علاقگی زنان به سکس در شرایطی که با همسر یا دوست خود زندگی می کنند، دو برابر مردان است.

در جمع‌های کاری چطور باید رفتار کنیم؟

آیا مردان هم در محل کار مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند؟

در نوع غیرمستقیم محل کار چنان مملو از ارجاعات، رفتارها و گفتارهای جنسی است که باعث معذب شدن، احساس ناامنی و آزار بخصوص برای زنان می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی تراجنس بودن را دیگر اختلال روانی نمی‌داند

با ایجاد تغییراتی اساسی در تعریف و تشخیص بیماری‌ها در سازمان بهداشت جهانی، دیگر نمی‌توان تراجنس بودن را یک اختلال ذهنی رفتاری دانست. ‌