دسته: دانستنی های روابط جنسی

هیپوگونادیسم

تظاهرات بالینی هیپوگونادیسم بسته به سن شروع و شدت بیماری از کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی تا علائم خواجگی متغیر می باشند.

بلوغ و صفات ثانویه جنسی در جنس مذکر

واضح ترین و مسلم ترین نشانه بلوغ

بلوغ دوره ای است که در آن تمام صفات جنسی رشد کامل پیدا می کند. از نشانه های بلوغ می توان به قاعدگی در دختران و توانایی تولید اسپرم و پیدایش منی در پسران  اشاره کرد.

میل جنسی

لی بیدو یا میل جنسی تمایل به داشتن یک رابطه جنسی است که می تواند بطور ناگهانی و یا به درخواست شریک زندگی، و یا تصاویر و تفکر سکسی پیش بیای