دسته: خانواده

نقش خانواده در تربیت فرزندان

دغدغه امروز والدین و آسیب‌های آن

 این روزها به واسطه تک فرزندی در اغلب خانواده‌ها و افزایش سطح رفاه در مقایسه با دهه‌های قبل خانواده ها تمام انرژی و دغدغه فکریشان متمرکز بر فرزند و یا فرزندان است.

والدین بچه‌های موفق

ایجاد توازن در ارتباط با پدر و مادر

برای خارج کردن چیزی که چشم تان را می آزارد شتاب می کنید در حالی که اگر چیزی بر روح تان تاثیر گذارد درمان را تا سال بعد به تعویق می اندازید. «هوراس».

چطور با دختربچه‌ها حرف بزنیم؟

گُلدتورپ و لاک وود: تاثیرات شخصی و اجتماعی

گلدتورپ و لاک وود دو روانشناس که در دهه ی ۱۹۶۰ تحقیق می کردند، مشاهده کردند کارگران اتومبیل سازی مورد مطالعه ی آنان هر کدام جهت گیری قبلی متفاوتی نسبت به کار دارند

هیپوگونادیسم

تظاهرات بالینی هیپوگونادیسم بسته به سن شروع و شدت بیماری از کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی تا علائم خواجگی متغیر می باشند.