دسته: اسرار خانه داری و تعمیرات

چرا وسایل آشپزی چوبی و بامبو خوب است؟

از آنجا که هیچ کس حاضر نیست غذاای سالم اش با مواد مسمومیت زا آلوده شوند بنابراین وسایل پخت و پز هم به اندازه ی مواد غذایی باید سالم و در حد امکان طبیعی باشند.

نحوه شستن شلوار جین با دست

شستن شلوار جین و لی با دست، باعث افزایش عمر آن شده و دوام بیشتری را برای لباس به ارمغان میاورد و در مقایسه با ماشین لباسشویی، لباس دیرتر دچار رنگ پریدگی شده