دسته: اسرار خانه داری و تعمیرات

تا چه حد بی نظم هستید؟

آیا از نظر ساماندهی چالش دارید؟ اولین گام در جهت رفع بی نظمی شناخت میزان مهارت های ساختاری ضعیف شماست. جملات ذیل را بخوانید و ببینید چه تعداد از آن ها مربوط به شماست.

چرا وسایل آشپزی چوبی و بامبو خوب است؟

از آنجا که هیچ کس حاضر نیست غذاای سالم اش با مواد مسمومیت زا آلوده شوند بنابراین وسایل پخت و پز هم به اندازه ی مواد غذایی باید سالم و در حد امکان طبیعی باشند.

نحوه شستن شلوار جین با دست

شستن شلوار جین و لی با دست، باعث افزایش عمر آن شده و دوام بیشتری را برای لباس به ارمغان میاورد و در مقایسه با ماشین لباسشویی، لباس دیرتر دچار رنگ پریدگی شده