پ پ

دسته: اسرار خانه داری و تعمیرات

طراحی خانه هنری در بروکلین که هر اتاق آن یک رنگ دارد

یک ساختمان هنری در بروکلین (Monochrome)، ایالت نیویورک، راه‌اندازی شده است و به مهمانان اجازه می‌دهند از این خانه زیبا دیدن کنند