دسته: جوک و لطیفه

جوک جدید

جوک و لطیفه بامزه

احسان علیخانی یه معتاد سابق رو آورده ماه_عسل و طرف مدام میگه آقای علیخانی شب بری خونه تنها بخوابی،