دسته: عاشقانه

اخلاق عاشقی

اخلاق عاشقی چیست؟

عشق یک مشترک لفظی است که معناهای متفاتی دارد. نه فقط عشق در فارسی، که حب در عربی، Love در انگلیسی

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه

زیباترین شعرهای احساسی و عاشقانه

همه جــــا هستید ، ر نوشـــــــــــــــته هایم ، در خیــــــــــــــــــــــــــــــــالم ، در دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایم ، تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کـــــــنارم است