دسته: فال و طالع بینی

کف بینی و خط زندگی

کف بینی و خط زندگی

خط زندگی یا خط حیات ، خطی خمیده است که بر دور پایه انگشت شست چرخیده و در روی یک رگ خونی