دسته: جنیان

تسلط ارواح

معجزه واتیسکا بهترین نمونه برای تسلط دایمی یکروح بر انسان دیگر است که جهت معالجه افرادی که دچار اختلالات روانی ناشی از تماس با ارواح شریر شده اند

داستان دیوید و جن و ارواح

دیوید شولتز یک کشتی گیر مشهور بین المللی بود .علاقه او به ورزش و اشتیاقش به زندگی موجب شده بود تمام کسانی که او رامی شناختند

آیا باید از جن ها ترسید؟

برای در امان ماندن از آنها چه باید کرد؟ ظرفیتها و عکس العملهای انسانها در ارتباط با موجودات ناشناخته بسیار متفاوت و غیرقابل پیش بینی است.

کلیسا های تسخیر شده از سوی ارواح

صومعه بتل:صومعه بتل سال ۱۰۶۶ میلادی از سوی ویلیام فاتح بر روی زمینی که محل پیروزی او در نبرد هستینگز بود بنا شد.

داستانی عجیب ولی واقعی

زن جوان وقتی پس از ماهها آزار واذیت توسط جن ها ناچارشد تن به خواسته های آنها بدهدو با چشمانی اشکبار در دادگاه کرج حاضر شد.