دسته: شایعه یا واقعیت

زمین توخالی

آیا زمین توخالی است؟

آیا زمین توخالی است؟خلبان ارتش آمریکا در دهه ۵۰ میلادی :”دو سوراخ بزرگ در دو قطب شمال و جنوب وجود دارد و در داخل زمین زندگی در جریان است”

،ایستگاه فضایی سالیوت 7

آنچه بر فضانوردان سالیوت ۷ گذشت؟ بازخوانی یکی از پرونده های سری فضایی اتحاد جماهیر شوروی سابق

۱۶ جولای ۱۹۸۴،ایستگاه فضایی سالیوت ۷،سه فضانورد روس ۱۲۰مین روز از ماموریت ۲۵۲ روزه شان را پشت سر می گذارند.ناگهان