دسته: شایعه یا واقعیت

حقیقت یا افسانه؟

رالف الیس محقق و نویسنده ای است که با بررسی و تفسیر متون دینی نظریات بحث برانگیزی درباره شخصیتهای دینی ارائه داده است. از جمله قابل

زمین توخالی

آیا زمین توخالی است؟

آیا زمین توخالی است؟خلبان ارتش آمریکا در دهه ۵۰ میلادی :”دو سوراخ بزرگ در دو قطب شمال و جنوب وجود دارد و در داخل زمین زندگی در جریان است”