دسته: زبان بدن

بيني پينوكيو

با زبان بدن، مچ همه را بگیرید!

بعضی از حرکات درصورت، دست‌ها، پاها و دیگر اعضای بدن می‌تواند به فاش‌شدن افکار و روحیات مخاطب کمک کند. آیا می‌دانستید