دسته: فن بیان

تكنيك هاي صحبت در جلسات

تکنیک های صحبت در جلسات

مهارت صحبت در جلسات همیشه یکی از دغدغه های اصلی مدیران و افراد موفق است. اینکه چطور در یک جلسه خوب صحبت کنند و ب

مهارت سخنرانی موفق

مهارت سخنرانی موفق

همه‌ی ما در بعضی مراحل زندگی مجبور به سخنرانی کردن می‌شویم. مصاحبه ای برای کار جدیدتان است؟ سخنرانی برای

خوب صحبت کنیم

چگونه خوب صحبت کنیم؟

بسیاری از افراد در هنگام صحبت کردن در جمع دچار استرس می شوند و نمی توانند به درستی صحبت خود را ادا نمایند. در اینجا تکنیک