دسته: فن بیان

ساختار یک سخنرانی موفق

همه سخنرانی ها باید یک ساختار مشخص داشته باشند. سخن بدون ساختار، مانن یک توده نخ است. اگر سخنران نتواند افکار خود

چاشنی‌های سخنوری

چاشنی‌های سخنوری

ریشه‌های فن بلاغت و سخنوری را باید در میان آمفی‌تئاترهای یونان باستان جست و جو کرد. یونانیان همواره در آمفی تئاترهای خود از چند