چگونه بر پدر و مادر درونی تان فائق شوید

بهداشت روانی والدینپدر و مادر درونی تان در قاچاق کردن تحریفات دست دارند. آنان این تحریفات را مانند ویروس در دوران خردسالی به شما تزریق کرده اند.ممکن است هرگز قادر نباشید تماما خود را از تحریف افکار نجات دهید اما می توانید واقعیت آن را ببینید: شبح ترس های پدر و مادرتان ساز و کار خودانکاری که در شما جمع شده است پیش از آنکه از امکانات مقابله با آن برخوردار بوده باشید.اکنون این دو وسیله به شما کمک می کنند تا تحریفات پدر و مادر دورنی تان را کنار بگذارید.

وسیله شماره یک: دیدار دوباره با هشت روش تربیت فرزند در محیطی پر نظارت:

هشت نوع پدر و مادر بیش نظارت گر را به خاطر آورید مهار کننده، محروم کننده، کمال گرا، فرقه گرا، آشفته، استثمارگر، سوء استفاده کننده و کودک وار. از خود بپرسید آیا به گونه ای با خود رفتار می کنم که پدر و مادرم با من رفتار کرده اند؟ پس از شناسایی روش های تربیتی پدر و مادرتان ممکن است از طبیعت خودداوری خشن تان سرنخ مهمی به دست آورید. البته هر کسی منتقدان درونی دارد صداهای ذهنی در تمام زندگی عهده دار وظیفه تک گویی بوده اند قضاوت کردن، نظر دادن، وسوسه کردن و تهدید کردن. اما در کسانی از ما که در محیطی پر نظارت بزرگ شده ایم انتقادهای درونی می توانند چون قارچ به شکل دیکتاتورهای درونی مان سبز شوند. آیا دیکتاتوری درونی دارید که پیام ها و انتقادهایش مهار کننده، محروم کننده، کمال گرایانه، فرقه گرایانه، آشفته، استثمارگر، سوء استفاده کننده یا کودک وار است؟ برای مثال:

دیکتار درونی مهار کننده: فکر می کنی کی هستی؟

دیکتاتور درونی محروم کننده: تو لایق چیزی تا به این اندازه خوب نیستی.

دیکتاتور درونی کمال گرا: سرسری نگیر.

دیکتاتور درونی فرقه گرا: داری اشتباه عمل می کنی و به دردسر می افتی.

دیکتاتور درونی آشفته: عنان از دست می دهی.

دیکتاتور درونی استثمارگر: خودخواه هستی.

دیکتاتور درونی سوءاستفاده گر: بی ارزش هسیت.

دیکتاتور درونی کودک وار: تو نمی توانی.

به انتقادهایی که از خود دارید توجه کنید. اغلب ممکن است احساس کنید که اشتباه می کنید یا هیچ گاه نمی توانید به خوبی از عهده کاری برآیید. افکارتان که می گوید اشتباه است، من به اندازه کافی خوب نیستم، حال و هوای کمال گرایانه دارند. اگر پدر و مادرتان کمال گرا بوده اند ممکن است دریابید که حتی اکنون نیز حالات گسترده کمال گرایی، افکار و احساساتتان را پیش می برند.

همین مسئله در مورد هر یک از انواع پدر و مادری نیز صدق می کند. اگر پدر و مادری مهار کننده داشته اید ممکن است احساس کنید که نمی توانید به تنهایی مشکلاتتان را حل کنید. اگر پدر و مادری محروم کننده داشته اید شاید احساس می کنید باید مشکلاتتان را بدون کمک دیگران حل کنید. اگر پدر و مادری فرقه گرا داشته اید ممکن است احساس کنید باید پیش از انجام کار، کاملا مطمئن باشید. اگر پدر و مادری آشفته داشته اید ممکن است احساس کنید برای حل مشکلات بیش از اندازه سردرگم هستید. اگر پدر و مادری استثمارگر داشته اید ممکن است پیوسته در این فکر باشید که تاثیر کارهایتان بر دیگران چه خواهد بود. اگر پدر و مادری سوء استفاده گر داشته اید ممکن است برای انجام جسورانه کارها هراس داشته باشید. اگر پدر و مادری کودک وار داشته اید ممکن است تثور کنید دیگران بسیار حساس اند و دلواپس باشید مبادا که کارهایتان برایشان زیان آور باشد.

هنگامی که کاری انجام می دهید یا احساس می کنید با ارزش ها یا قوانین پدر ومادرتان مخالف هستید مضامین دیکتاتوری های درونی تان می خواهند رساتر به گوش برسند. وقتی مضامین تحریف شده را که دیکتاتورهای درونی شایع می کنند، تایید می کنید پیام های واقعی خود انتقادی آنان معقول به نظر می رسند. به جای آنکه هر یک از آن ها را که می گوید اشتباه است یا به اندازه کافی خوب نیستم دفع کنید می توانید تصویر و نوشته بزرگ تر را ببینید که می گوید، عجب، فکر کمال گرایانه، درست همان گونه که من بزرگ شده ام.

هدف شما این نیست که وجود دیکتاتوری های درونی تان را انکار یا آن ها را از ذهن تان پاک کنید چنین کاری ممکن نیست. هدف شما این است هک دیکتاتوری های درونی تان را بشناسید بنابراین می توانید از کارایی شان بکاهید. در حقیقت شما می توانید تاثیر محدودیت های دیکتاتوری های درونی تان را ببینید بی آنکه وجودشان را انکار کنید.

وقتی با پدر و مادر واقعی و همچنین دیکتاتوری های درونی مرزهای مناسب تری برقرار کردید ممکن است دریابید که برای پروراندن و گوش سپردن به صدای آن دیگری که در درونتان است آماده تر هستید. این پرونده درونی از منشاهای زیادی نشات می گیرد: از خود درونی و ارزش هایتان تماس هایی که در طول زندگی با افراد پرورنده دیگر داشته اید و پدر یا مادری خوب که ممکن است در خیالش بوده باشید یا در لحظاتی که پدر و مادرتان سرحال تر بوده اید دمی از آن برخوردار بوده باشید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *