درمان با ریکی

ریکی

ریکی

ریکی یک انرژی غیرقابل رویت می باشد، به صورت عینی هیچ راهی برای فهمیدن اینکه آیا انرژی در جریان است یا خیر وجود ندارد. ما مجبور خواهیم بود از روی احساسمان قضاوت کنیم . (این احساس دراغلب موارد احساس گرما در دستانمان می باشد.)

ریکی

ریکی انرژی است که در غرب حدوداً یک دهه است که شناخته شده است. در حال حاضر در جهان بالغ بر یک میلیون کارورز ریکی وجود دارد که در مقایسه با جمعیت جهان رقم چندان چشم گیری نمی باشد. بنابراین اطلاعات و تحقیقات انجام شده در مورد آن در مقیاس محدود بوده، که این امر نیز به نوبه خود منجر به ارائه دانشی سطحی درمورد ریکی شده است.

برای توضیح ریکی از منظر علمی ما به ناچار نیازمند یک سری مفاهیم دست اول علمی خواهیم بود.

تبیین علمی ممکن است به روش های زیادی صورت گیرد اما شیوه رایج برای ارائه یک فهم عقلانی در مورد مکانیزم برخی از پدیده ها ؛ شیوه ای است مبتنی بر منطق اصول علمی صلب و استثنا ناپذیر.

برای مثال برای ارائه تبیین عقلانی در مورد ریکی ما ناچاریم از اصطلاحاتی چون پدیده های زیراتمی(subatomic matter)، ناقطبیدگی (unpolarized vortex theory)، تصویر انعکاسی (mirror imaging ) و… استفاده کنیم.

هر چند این شیوه ممکن است بهترین روشی باشد که کارورزان ریکی را جهت ارائه تبینی عقلانی از ریکی ، راضی کند اما دارای کاستی ها و نواقصی نیز خواهد بود، زیرا استفاده صرف از اصطلاحات فنی فیزیکی، به تایید و معتبر ساختن ریکی نمی انجامد بلکه تنها یک تبیین عقلانی مبتنی بر اصلاحات رایج و فنی مورد استفاده در فیزیک به دست میدهد (البته همان طور که بعدآ بحث خواهد شد، ما می توانیم در مورد این اصلاحات خاص، بر اساس مشاهداتمان در ریکی صحبت کنیم).

بنابراین ما وقتی از این اصطلاحات علمی استفاده می کنیم، در واقع به منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی یا تئوری برای فهم بازنمایی های بالینی ریکی است، نه معتبر ساختن یا معتبرنساختن ریکی.

ریکی یک انرژی زیر اتمی بی قطب (unpolarizedsubatomic energy) می باشد، که بصورت هماهنگ و متوازن در سطوحی که در حالت های نا هماهنگ و ناموزون انرژی قرار دارند، جاری شده و انتشار می یابد و برای بیرون آمدن از جهان زیراتمی، انرژی ریکی باید حالت قطبیدگی پیدا کند تا بتواند وارد جهان پدیداری و فیزیکی شود. جهانی که به واسطه زمان، دستخوش تغییر و تحولات می شود. ریکی به واسطه تقابلی که با تصویر انعکاس (mirror image) از هر نوع تکرار ناهماهنگی در سطوح مختلف انرژی پیدا می کند، دارای حالت دو قطبی ساختن (polarization) در اثر تضاد موجود می شود و بدان وسیله هارمونی طبیعی را باز تولید می کند که اگر این وضعیت را برای بدن انسان متصور شویم باید گفت که، فرایند شفای طبیعی را بدن تسریع می بخشد.

به منظور معتبر ساختن و تبیین این تعریف از ریکی ما باید از فرایندی علمی برای مشاهدات بالینی و توجیه منطقی نتایج آن استفاده کنیم. ما این روش را برای بسیاری از چیزهایی که در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم ،به کار می بریم ،به این صورت که چیزهایی را که به طور منسجم و بدون موارد نقص عمل می کنند همچنان مورد پذیرش بوده و دارای اعبارند و در مقابل آن هایی که مورد نقصی برایشان پیدا شود، بی اعتبار شده و رد می شوند. مثلآ یک داروی جدید اگر به لحاظ بالینی بدون عوارض جانبی باشد و نتایج قابل قبول و منسجمی نیز داشته باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد و اعتبار آن نیز صرفآ به واسطه نتایج مشاهدتی اش می باشد. حال اگر یک بار این دارو اثر نکند و یا عوارض جانبی داشته باشد، دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت.

این قضیه برای فهم ریکی نیز خیلی مهم و اساسی است. شاید ما نتوانیم به واسطه به کارگیری اصطلاحات فنی علمی و یا طرح های خیالی و ذهنی، ریکی را ثابت کنیم و یا معتبر جلوه دهیم و این چیزها تنها برای تبیین چارچوب مفهومی آن باشد، اما آنچه مهر تاییدی بر وجود ریکی است، تنها تجربیات و نتایج بالینی دستان درمانگر صدها نفر از هزاران ریکی کاری است، که به طور روزانه، از این انرژی در درمان خود و دیگران استفاده می کنند. بررسی مشاهدات این درمانگران و بیماران آْنها، این اجازه را به ما می دهد که روزبه روز تصویر شفاف تری از نتایج بالینی ای که ریکی به همراه داشته است به دست آوریم.

احساس در دستها

در طی درمان با ریکی، درمانگر، حالتهای خاصی را در کف دستان خود احساس می‌کند که اغلب حالاتی چون گرما ، سوزش ،مور مور شدن ، حالتی شبیه به عبور جریان‌های الکتریکی یا برق گرفتگی خفیف ، حالت سوزن سوزن شدن ، سرما و… و حالتی که در بیمار پدید می‌آید نیز ممکن است مشابه حالتِ کف دستان درمانگر باشد و یا اینکه متفاوت و برعکس باشد. مثلا درمانگر در کف دستان خود احساس سرما کند ولی مریض در موضع درد احساس گرمای شدیدی داشته باشد. که درمانگر بواسطه همین تغییراتی که در کف دستان خود احساس می‌کند، به تشخیص موضع درد می‌پردازد و پس از آن نیز با دادن انرژی به موضع نیازمند به انرژی، فرایند بازیابی هماهنگی و هارمونی درآن ناحیه را تسریع می کند، تا انرژی در آن ناحیه بصورت متعادل و نرمال در آید.

جاری شدن (ریکی) بصورت اتوماتیک (Switches an automatically) یکی از جالبترین مشاهدات در مورد پدیده ریکی این است که، وقتی یک کارورز ریکی دستانش را بر روی و یا حتی نزدیک یک ارگانیزم زنده قرار می دهد، ریکی بطور خودکار جاری می‌شود (در صورتیکه یک ناهماهنگی در سطح انرژی آن ارگانیزم وجود داشته باشد). این اتفاق ممکن است حتی هنگامی که کارورز ریکی خواب باشد نیزپیش بیاید و این مشاهدات این مسئله را مطرح می‌کند که آیا انرژی ریکی، انرژی‌ای آگاه است؟
و گرنه، چگونه بصورت خودکار جاری می‌شود؟

جریان انرژی ریکی در هر دو دست بصورت مشابه و یکسان است.

برای مثال اگر درمانگر، بیماری را با یک دست ، حدود یک ساعت درمان کند، این زمان نصف زمانی می‌شد که درمانگر از هر دو دست خود بطور همزمان استفاده می‌کرد.
و یا اینکه درمانگر می‌تواند با یک دست خود یک بیمار را درمان کند و با دست دیگر خود، بیمار دیگری را درمان کند.

ریکی تمام شدنی نیست

یکی دیگر از مشاهدات متداول در مورد ریکی این است که ریکی تمام شدنی نیست یعنی اگر کسی یک بار در عمرش با این انرژی همسوشده باشد، تا آخر عمر خود (چه از این انرژی استفاده کند و چه استفاده نکند)، این انرژی با وی خواهد بود. فقط ممکن است حساسیتهای کف دستان درمانگر و قدرت تشخیص وی کاهش یابد که آن نیز با تمرینات بیشتر و با مرور زمان جبران خواهد شد.

جریان ریکی تحت تاثیر سلامتی درمانگر واقع نمی‌شود

یک فرد مریض بواسطه اینکه سطح انرژی فیزیکی پایینی دارد نمی‌تواند در سلامتی دیگران چندان موثر باشد؛ اما مشاهدات ریکی کاران نشان داده است که اگر فردی بیمار تنها یکبار با انرژی ریکی همسو شود می‌تواند کانال قوی‌ای برای انتقال جریان ریکی به بیماران دیگر نیز باشد. و این نشان می‌دهد که قدرت ریکی ربطی به سلامتی فرد درمانگر ندارد بلکه با عبوراز بدن درمانگر، انرژی او را نیز متعادل کرده و فرد بیمار را نیز شفا می‌دهد.

تاثیر ریکی بر روی گیاهان و حیوانات

تجربیات کارورزان ریکی نشان می‌دهد که این انرژی نه تنها بر روی حیوانات و جانوران و گیاهان تاثیرات مثبت و هماهنگ کننده‌ای می‌گذارد بلکه گیاهان حتی سریعتر از انسانها نسبت به ریکی واکنش نشان می‌دهند.
حتی تجربیات نشان داده است که حیوانات اهلی نسبت به جانوران و گیاهان دیگر، آرامتر و کندتر به ریکی عکس‌العمل نشان می‌دهند و فرایند بازیافت سلامتی در آنها کندتر است ؛ که این نیز به این دلیل است که آنها بیشتر در معرض استرسهای عاطفی و فشارهای محیطی قرار دارند.

هرانسانی می‌تواند با انرژی ریکی همسو شود

فرآیند همسویی با انرژی ریکی حتما باید توسط یک استاد ریکی انجام شود. به تعبیری در فرایند همسویی، کانال انرژی فرد با انرژی ریکی همسو می‌شود و فرد از آن به بعد می‌تواند ریکی را از خود عبور دهد. مشاهدات نشان داده است که هر فردی از هر نژاد و تیره‌ای با هر نوع دیدگاه فکری، فرهنگی، مذهبی و دینی می‌تواند با انرژی ریکی همسو شود.

هر کس می‌تواند خود را با ریکی درمان کند

مشاهدات نشان داده است که حتی فرد درمانگر نیز اگر خود دچار بیماری شود، می‌تواند بواسطه انرژی ریکی به درمان خود بپردازد و خود را درمان کند. انرژی ریکی در درمان استرسها و فشارهای روانی بسیار مفید است.
ریکی چه در درمان خود و چه در درمان دیگران و همینطور در درمان بسیاری از عارضه‌های فیزیکی مفید واقع شده است ، بدون اینکه هیچ عارضه جانبی داشته باشد. بیماریها را بصورت ریشه‌ای درمان می‌کند و به همین دلیل است که دوره درمانی طولانی تری نسبت به سیستمهای دیگر دارد و علاوه بر این می‌تواند مکمل خوبی برای تسریع بخشیدن به فرآیند درمان ، چه در پزشکی و چه در حوزه‌های دیگر درمانگری (مانند شیاتسو، فشار درمانی، هامیوپاتی و…) باشد.

فرضیه‌های علمی و نتیجه گیری

یکی از فرضیات علمی در مورد ریکی این است که ریکی یک انرژی زیر اتمی است ( انرژی‌ای جهانی) که وقتی بخواهد با جهان پدیداری و فیزیکی ارتباط برقرار کند، در سطوحی از انرژی که دچار ناهماهنگی و عدم تعادل شده است، به لحاظ تضادی که بین این انرژی (ریکی) و انرژی جهان پدیداری بوجود می‌آید، دارای حالت قطبیدگی (polarize) می‌شود و انرژی ناهماهنگ و نامتجانس را هماهنگ می‌کند.

با این حال نحوه کارکرد ریکی و مسئله آگاهانه بودن این انرژی ،با توجه به سطح رشد دانش امروز، همچنان متافیزیک ریکی را در حالتی اسرار آمیز قرار داده است که البته این نیز به نوبه خود تبینیهای منطقی علم را به چالش می‌کشد و افکار زیادی را روز به روز، بیشتر به خود جلب می‌کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *