برچسب: آب سالم

مغز

فقر آب، تهدید امروز و آینده

گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند که در حدود یک  میلیارد از جمعیت هشت‌میلیاردی دنیا به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند و برای این جمعیت فقر جامع