برچسب: آب چه رنگی

آب

آب چه رنگی است؟

از دیرباز این موضوع یک سؤال جالب برای انسان محسوب می‌شده که آب چه رنگی است.