برچسب: آداب ملاقات

صحبت‌ کردن تاثیرگذارتر

چگونه بیشترین تاثیر رادر اولین ملاقات خود داشته باشم ؟!

در ثانیه‌های اول ملاقات، افراد در مورد شخصیت شما قضاوت می‌کنند و تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌های اولیه را انجام می‌دهند، این که آیا ما را استخدام کنند؟ یا قرار ملاقات دیگری با ما بگذارند یا این که دوست شوند؟