برچسب: آریتمی

فیبریلاسیون دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی یا فیبریلاسیون سرخرگی یک نوع ریتم قلبی نامنظم است (آریتمی) که بر اثر بهم خوردن نظم سیگنال های الکتریکی قلب ایجاد می شود.