برچسب: آزمایشگاه فرمی،

جدیدترین یافته‌ی آزمایشگاه فرمی چیست؟

برای اولین‌بار، دانشمندان در آزمایشگاه فرمی، به‌طور دقیق واکنش‌های بین نوترینوهایی که با هسته‌های اتمی برخورد می‌کنند، اندازه‌گیری کرده‌اند.