برچسب: آزمایش سه وجهی- فردی

ضرورت ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی

زمان ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک فرا رسیده است. نوادگان ما توانایی درک اینکه ما چگونه جرات ادامه زندگی‌ بدون آگاهی از دی ان ‌ای خود را داشتیم، نخواهند داشت.