برچسب: آزمایش کولونوسکوپی

کولونوسکوپی و عوارض آن

کولونوسکوپی، نوعی تصویربرداری است که در آن، پزشک با استفاده از لوله ای انعطاف پذیر، مسیر روده بزرگ را مورد بررسی قرار می دهد.