برچسب: آشور

دیوارهای عظیم به جامانده از تمدن نینوا

باغ‌های معلق بابل، یا نینوا؟

باغ‌های معلق افسانه‌ای بابل، دقیقاً همین‌طورند: یعنی افسانه‌ای. ولی خب احتمالاً در بابل نبوده‌اند.