برچسب: آغاز ابداع زبان

پژوهش‌ها آفریقا را خاستگاه مادر همه زبان‌ها می‌دانند

آیا تاکنون در یک سالن غذاخورى یا محل اجتماع نمایندگانى از ملل گوناگون حضور داشته‌اید؟ وقتى در چنین مکانى باشید و به زبان‌هاى مختلفى که در اطرافتان تکلم مى‌شود گوش بسپارید از تنوع آن‌ها شگفتزده مى‌شوید.