برچسب: آلبرت اینتشین

دورنمایی از تأسیسات لیگو در لیوینگستون لوئیزیانا / منبع: NSF

شروع فصل جدید شکار «امواج گرانشی»

در حالی که کمتر از یک ماه و نیم تا یکصدمین سالگرد طرح تئوری نسبیت عام توسط آلبرت اینشتین باقی مانده، آزمایشگاهی هم‌اینک، پس

نسبیت عام

یکصدسال چیرگی نسبیت عام

با گذشت واپسین روزهای ماه نوامبر سال میلادی جاری، یکصد سال تمام از طرح نظریه نسبیت عام سپری خواهد شد؛ نظریه‌ای با یک