برچسب: آلبرت مایکلسون

سرگذشت_کوانتوم

از هنگامی که کریستیان هویگنس در قرن هفدهم میلادی نظریهٔ موجی بودن نور را مطرح کرد، تصور فیزیکدانها این بود که امواج نور هم مانند سایر امواج شناخته شده،