برچسب: آموزش دروپال

دروپال مال چیه ؟

نام دروپال چه احساسی را یدک می کشد ؟ برداشت ها بین اشخاص مختلف متفاوت است. ممکن است شخصی آن را با کلمات مثبتی چون “

سیستم مدیریت محتوای دروپال

چرا انتخاب دروپال ؟

دروپال یک مجموعه نرم افزار رایگان است که به شما این قابلیت را میدهد تا محتوای سایت خود را دسته بندی ، مدیریت و منتشر کرده و براحتی