برچسب: آموزش غسل

چگونه غسل کنیم؟

چگونه غسل کنیم؟

غسل ترتیبی: پس از نیت کردن (یعنی در ذهن خود قصد انجام غسل را داریم)، ابتدا سر و گردن شسته می شود، سپس نیمه