برچسب: آموزش نگارش

چگونه مقاله بنویسیم؟

چگونه مقاله بنویسیم؟

بسیاری از دانشجویان به خصوص دانشجویان ارشدی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند برای تکمیل رزومه خود نیاز به نگارش