برچسب: آموزش چسباندن مژه مصنوعی

چگونه مژه مصنوعی بچسبانیم؟

چگونه چسب مژه را بدون هر گونه آسیب پاک کنیم؟

روش پاک کردن چسب مژه مصنوعی اهمیت زیادی دارد ، هم برای این که هنگام جدا کردن مژه مصنوعی آسیبی به پلک وارد نشود هم این که برای استفاده بعدی آلوده نشده باشد.