برچسب: آنلاین کردن ذهن

آنلاین کردن ذهن

ابتدا ذهن خود را خارج از بله و یا نه گفتن بدون ادراک واقعی به چیزهایی که درک واقعی آنها را نداریم کنیم.