برچسب: آنوریسم

کند شدن زمان

«سیمون بیکر» نام مستعار مردی است که در این پست از او صحبت می‌کنیم،