برچسب: آنوناکیها

فرازمینی

معمایِ فرازمینی خاکستری ها – دستکاری ژنتیکی، تولید انسان های جهش یافته با اهداف خاص

داستانهای زیادی درباره خاکستریهایی که آدمها رو به فضاپیمای خودشون برده اند وجود داره داستانهایی از آبستنی با آلات تلقیحی و به وجود آمدن بچه های دورگه بوده ، که این جنینها از بدن مادر جدا شده اند

آنوناکی

شجره نامه خدایان آنوناکی

شما متوجه خواهید شد خدایی که در کتاب مقدس(مجموعه کتاب های یهود و مسیح) سخن گفته، در واقع خدایان مختلفی( آنوناکی) بودند.

آنوناکی

آنانوکی ها

آنانوکی ها چند هزار سال پیش درطی اعصار مختلف بعداز اینکه به مردمان سیاره زمین علوم گوناگون ازجمله کشاورزی و گله داری و صنعت و غیره را آموختند، از زمین رفتند