برچسب: آنکفالین،اوپیورفین،تسکین درد،مسکن،مسکن های طبیعی،مورفین

مسکن طبیعی

مسکن طبیعی تولیدی بدن انسان، ۶ برابر قدرتمندتر از مورفین است

مورفین یکی از پراستفاده‌ترین داروهای مسکن در جهان است. اما آیا می‌دانستید یک مسکن طبیعی در بدن انسان وجود دارد که ۶ برابر قدرتمندتر از مورفین